अंतिम उत्तर तालिका
ज्युनिअर असिस्टंट(क्लार्क)
Question Paper 1 Batch 1 Sept 24 Sept 2022
Question Paper 2 Batch 2 Sept 24 Sept 2022
Question Paper 3 Batch 3 Sept 24 Sept 2022
Question Paper 4 Batch 4 Sept 24 Sept 2022
Question Paper 5 Batch 5 Sept 25 Sept 2022
Question Paper 6 Batch 6 Sept 25 Sept 2022
Question Paper 7 Batch 7 Sept 25 Sept 2022
नोंद : खालील दिलेला प्रश्न हा दिनांक २५/०९/२२ ला दुपारी २.०० ते ३.३० या परीक्षा सत्रात होता सदर प्रश्न आक्षेप गृहीत धरल्या मुळे खरीज करण्यात येत आहे व या सत्रातील सर्व उपस्थित उमेदवारांना या प्रश्नाचा गुण देण्यात येत आहे
Question Paper 8 Batch 8 Sept 25 Sept 2022 

 
 
Shipai (शिपाई)
Question Paper 1 Batch 1 Sept 26 Sept 2022
Question Paper 2 Batch 2 Sept 26 Sept 2022
Question Paper 3 Batch 3 Sept 26 Sept 2022
Question Paper 4 Batch 4 Sept 26 Sept 2022

 
 

 

 
 
Help Line No :- ७३०४६४२४०४ / ७३०४६४१४०४ (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: ११.०० ते ५.०० वा पर्यन्त) or mail Us at support@thanedccbank.in